Facilitati

 

 

CATEGORIILE DE CETATENI AI ORASULUI PLOIESTI CARE BENEFICIAZA DE PROTECTIE SOCIALA SI FACILITATI, CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE, PENTRU TRANSPORTUL CU MIJLOACELE DE TRANSPORT PUBLIC SI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA ACESTORA:1. ELEVI:

1.1. Elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat, care domiciliaza in Municipiul Ploiesti sau frecventeaza o unitate de invatamant din Municipiul Ploiesti, beneficiaza de gratuitate la transportul public local de calatori pe tot parcursul anului calendaristic, in baza unei autorizatii de calatorie gratuita, valabila pentru intreg anul scolar.

Documentele necesare eliberarii autorizatiei de calatorie gratuita sunt:

- carnetul de elev(original) trebuie sa fie stampilat vizibil, completat cu datele elevului si domiciliul;

- adeverinta de elev eliberata de unitatea de invatamant;

- tabele cu elevii care domiciliza in Municipiul Ploiesti sau frecventeaza o unitate de invatamant din Municipiul Ploiesti, transmise de catre Inspectoratul Scolar Prahova;

Autorizatiile nominale gratuite pentru elevi se elibereaza de la (incepand cu 01.11.2022):

-Casieria Colectoare - sediu;

-Toneta statie Coreco Sud.

2. STUDENTI:

2.1. Studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in unitatile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 26 de ani, beneficiaza de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local in comun, pe tot parcursul anului calendaristic de:

- abonament nominal lunar - una si toate liniile reducere 50%;

- abonament nominal bilunar - una si toate liniile reducere 50%;

- abonament nominal saptamanal - una si toate liniile reducere 50%.

Documentele necesare eliberarii abonamentelor sunt:

- Carte de Identitate -original si copie;

- Carnet de student vizat pentru anul universitar avand precizat " invatamant curs de zi"- original si copie;

NOTA:

Abonamentele nominale pentru studenti sunt eliberate pe baza documentelor de mai sus, la sediul Casieriei Colectoare din str. Gageni nr.88.

2.2. Studentii orfani sau proveniti din casele de copii beneficiaza de gatuitate pe mijloacele de transport local in comun, pe tot parcursul anului calendaristic de:

- abonament nominal lunar -valabil pe toate liniile gratuit 100 %.

Documentele necesare eliberarii abonamentelor sunt:

- copiile certificatelor de deces ale parintilor,

- decizie pentru pensie de urmas si cupon de pensie de urmas;

- carte de identitate - original si copie;

- carnetul de student vizat pentru anul universitar avand precizat " invatamant curs de zi"- original si copie;

NOTA:

Abonamentele nominale pentru studenti sunt eliberate pe baza documentelor de mai sus, la sediul Casieriei Colectoare din str. Gageni nr. 88.

Ulterior depunerii documentelor care fac dovada de student orfan, abonamentele se elibereaza lunar in baza:

- cartii de identitate,

- cuponul de pensie de urmas,

- carnetul de student vizat pentru anul universitar avand precizat " invatamant curs de zi"- original si copie;

3. VETERANII DE RAZBOI, VADUVELE ( I.O.V.R.), DETINUTII POLITICI, DEPORTATI POLITICI:

3.1 pentru veteranii razboi, vaduvele ( I.O.V.R.) abonament pe toate traseele, gratuit 100%;

Documentele necesare eliberarii abonamentelor sunt:

- Buletin/Carte de Idenditate;

-Carnet de membru al Asociatiei Veteranilor de Razboi;

Abonamentele se elibereaza lunar, in baza legitimatiei de calatorie pentru abonament numai la Casieria Colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

3.2 pentru detinutii politici, deportatii politici abonament toate traseele, gratuit 100%.

Documentele necesare eliberarii abonamentelor sunt:

- Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru eliberarea abonamentului de calatorie gratuita pe mijloacele de transport - beneficiar de legi speciale, formular tipizat eliberat la sediul TCE sau site-ul societatii DESCARCARE CERERE SI DECLARATIE LEGI SPECIALE

- Buletin/Carte de Identitate;

- Decizie/hotarare de acordare a calitatii de beneficiar al legii;

- Talonul de plata a drepturilor din luna curenta/precedenta celei in care se solicita abonamentul.

Abonamentele se elibereaza pe o perioada de 3 luni, numai la Casieria Colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.


NOTA :

Documentele necesare eliberarii legitimatiei de calatorie pentru abonament - veteranii razboi, vaduvele

( I.O.V.R.) si beneficiarii de legi speciale sunt:

-1 fotografie format mic;

-Buletin/Carte de Identitate;

Atentie veteranii de razboi, vaduvele (I.O.V.R.), detinutii politici, deportatii politici:

Abonamentul este valabil doar insotit de legitimatia de abonament. In cazul pierderii/deteriorarii sau furtului acesteia, persoana in cauza o declara nula intr-un ziar local si se poate prezenta cu dovada declaratiei de pierdere/deteriorare/furt la Casieria Colectoare a societatii din strada Gageni nr.88,

cu o poza format mic tip BI/CI pentru obtinerea unei noi legitimatii de abonament.4. EROII MARTIRI SI LUPTATORI IN REVOLUTIE, URMASII EROILOR MARTIRI, BENEFICIARI AI LEGII 341/2004, ACTUALIZATA :

- circula pe toate traseele in baza legitimatiei de revolutionar decontata la valoarea unui abonament lunar pe toate traseele, gratuit 100%.

Documentele necesare pentru a beneficia de gratuitate pe toate traseele pe mijloacele de transport sunt:

-Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru obtinerea vizei anuale pe legitimatia de beneficiar al Legii nr.341/2004, formular tipizat eliberat la sediul TCE sau site-ul societatii DESCARCARE CERERE SI DECLARATIE REVOLUTIONARI;

-Buletin /Carte de Idenditate;

-Certificat de revolutionar original si copie;

- Legitimatie de beneficiar al Legii 341/2004 actualizata, in original si copie xerox;

- Documentele doveditoare pentru urmasii eroilor martiri original si copie.

Copia xerox a legitimatiei de beneficiar al Legii 341/2004 actualizata, se vizeaza anual numai la Casieria Colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.5. CETATENI DE ONOARE AI MUNICIPIULUI PLOIESTI:

- legitimatia emisa de municipalitate decontata la valoarea unui abonament lunar pe toate traseele, gratuit 100%.6. PENSIONARII INDIFERENT DE VARSTA SI CU PENSII LUNARE DE PANA LA 2500 LEI INCLUSIV, CU DOMICILIUL IN MUNICIPIUL PLOIESTI (cu valabilitate de la 01.07.2021, in baza cuponului de pensie aferent lunii in curs/anterioare):

- autorizatii de calatorie gratuite.

Documentele necesare eliberarii autorizatiei de calatorie gratuita sunt:

- Declaratie pe propria raspundere ca nu detin si alte venituri care sa depaseasca limita de acordare a gratuitatii de pana la 2.500 lei inclusiv - formular tipizat eliberat la sediul T.C.E. S.A. Ploiesti, tonete sau de pe site-ul societatii DESCARCARE DECLARATIE PENSIONAR 2500 ;

- Decizie de pensionare / cupon pensie din luna anterioara solicitarii autorizatiei de calatorie gratuita original si copie;

- Buletin / Carte de identitate - original si copie.

Autorizatiile de calatorie gratuita au valabilitate 1 an de zile de la data emiterii acestora. Dupa expirarea temenului de valabilitate, pensionarii au obligatia preschimbarii autorizatiilor de calatorie gratuita. Acestea se pot elibera de la orice toneta, inclusiv Casieria Colectoare a societatii din strada Gageni nr.88.

Atentie:

1. Autorizatiile de calatorie gratuita care nu se preschimba la termen isi inceteaza valabilitatea, iar cei in cauza sunt considerati fraudulosi si vor suporta rigorile legii.


2.In cazul pierderii/deteriorarii sau furtului autorizatiei de calatorie, persoana in cauza o declara nula intr-un ziar local si se poate prezenta cu dovada declaratiei de pierdere/deteriorare/furt la orice punct de vanzare pentru eliberarea unei noi autorizatii.7. PERSOANE CU DOMICILIUL IN MUNICIPIUL PLOIESTI CU VARSTE DE PESTE 65 DE ANI FEMEI/70 DE ANI BARBATI FARA VENITURI:

- autorizatii de calatorie gratuite.

Documentele necesare eliberarii autorizatiei de calatorie gratuita sunt:

- Declaratie pe propria raspundere ca nu detin venituri din surse proprii, nu desfasoara activitati remunerate de stat sau agenti economici / alte drepturi banesti mai mari de 2500 lei / luna - formular tipizat, eliberat la sediul T.C.E. S.A. Ploiesti, tonete sau de pe site-ul societatii DESCARCARE DECLARATIE PERSOANA FARA VENIT

- Buletin / Carte de identitate - original si copie.

Autorizatiile de calatorie gratuita au valabilitate 1 an de zile de la data emiterii acestora. Dupa expirarea temenului de valabilitate, persoanele cu varste de peste 65 de ani femei / 70 de ani barbati fara venituri au obligatia preschimbarii autorizatiilor de calatorie gratuita. Acestea se pot elibera numai la Casieria Colectoare a societatii din strada Gageni nr.88, pentru verificarea persoanelor in cauza in baza de date ANAF.

Documentele se depun numai la casieria colectoare, programul de lucru cu publicul:

luni-vineri:7:00-20:00

sambata-duminica:inchis

Atentie:

1.Autorizatiile de calatorie gratuita care nu se preschimba la termen isi inceteaza valabilitatea, iar cei in cauza sunt considerati fraudulosi si vor suporta rigorile legii.


2.In cazul pierderii/deteriorarii sau furtului autorizatiei de calatorie, persoana in cauza o declara nula intr-un ziar local si se poate prezenta cu dovada declaratiei de pierdere/deteriorare/furt la Casieria Colectoare a societatii din strada Gageni nr.88, pentru eliberarea unei noi autorizatii.