DECLARATIA CONDUCERII R.A.T.P. PLOIESTI
PRIVIND
POLITICA IN DOMENIUL CALITATII
      Misiunea S.C. Transport Calatorii Express S.A. Ploiesti este realizarea transportului public de persoane in municipiul Ploiesti.

      In viziunea noastra un transport public de calitate este serviciul pentru care un client a platit, este multumit ca nu a pierdut timp, nu a avut evenimente neplacute, nu a avut riscuri pentru sanatatea sau bunurile sale, a ajuns unde a dorit, iar prestarea serviciului de transport nu a avut ca efect poluarea mediului inconjurator.

      Obiectivul tinta este atingerea si mentinerea unei reputatii maxime prin calitatea serviciului efectuat si prin imbunatatirea continua a performantelor in domeniul transportului public de persoane.

Prin aceasta declaratie ma angajez:

     -sa comunic angajatilor orientarea catre client, sa asigur satisfacerea continua a cerintelor si asteptarilor clientilor nostri si a altor parti interesate prin calitatea serviciului de transport prestat;
     -sa stabilesc politica si sa asigur stabilirea obiectivelor calitatii;
     -sa conduc analizele managementului, sa evaluez si sa analizez periodic politica si obiectivele calitatii pentru adecvarea lor continua;
     -sa asigur disponibilitatea resursele necesare intreprinderii actiunilor pentru mentinerea si imbunatatirea continua a proceselor si a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii;
     -sa asigur respectarea cerintelor legale si reglementate aplicabile domeniului nostru de activitate.

      Pentru respectarea acestor angajamente, am implementat si certificat un Sistem de Management al Calitatii, adecvat domeniului nostru de activitate si scopului organizatiei, mentinut si imbunatatit continuu. Sistemul implementat este in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008 precum si cu cerintele legale si reglementate aplicabile, inclusiv cu cele stabilite prin contracte.

      Promovarea conceptelor moderne de management reprezinta una din prioritatile organizatiei si este un factor determinant pentru o dezvoltare durabila. Pentru ca organizatia noastra sa devina solida si sanatoasa pe termen lung si tinand cont de necesitatile si asteptarile clientilor nostri si a altor parti interesate, am stabilit urmatoarele obiective generale:

     -orientarea catre client a actiunilor si activitatilor organizatiei, in vederea obtinerii si cresterii satisfactiei acestuia;
     -imbunatatirea continua a serviciului de transport public de persoane;
     -mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 9001:2008;
     -respectarea cerintelor legale si reglementate referitoare la domeniul de activitate al organizatiei
     -mentinerea unei structuri organizatorice adecvate, care sa asigure desfasurarea si controlul proceselor;
     -constientizarea intregului personal asupra faptului ca raspunderea fata de calitatea serviciului prestat catre populatie, apartine tuturor compartimentelor si fiecarui angajat in parte;
     -cultivarea competentei, responsabilitatii si a unei atitudini de parteneriat pozitiv in randul personalului propriu;
     -cresterea profitului si asigurarea existentei de lunga durata a organizatiei;
     -protejarea mediului inconjurator prin retehnologizare, acolo unde este posibil, gestionarea resurselor, materialelor si deseurilor.

      Politica in domeniul calitatii se adreseaza tuturor angajatilor, indiferent de locul de munca sau de nivelul de pregatire al acestora. Acestia au obligatia de a indeplini cerintele stabilite in proceduri, instructiuni, regulamente si alte documente aplicabile propriului domeniu de activitate, in scopul realizarii serviciului de transport public de persoane.

      In calitate de Director General, exprim angajamentul managementului de varf al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti de a actiona concret si continuu si de a asigura si gestiona resursele organizatiei in scopul mentinerii si imbunatatirii continue a Sistemului de Management al Calitatii, aplicarii cu consecventa a politicii si atingerii obiectivelor stabilite.

      Aceasta declaratie - angajament va fi comunicata tuturor salariatilor si va fi analizata periodic pentru adecvarea ei continua.


Director General

Data: 27.05.2014