DECLARATIA CONDUCERII S.C. TCE S.A. PLOIESTI
PRIVIND
POLITICA REFERITOARE LA CALITATE
      Misiunea S.C. Transport Calatorii Express S.A. Ploiesti este realizarea transportului public de persoane in municipiul Ploiesti cu mijloace de transport care sa indeplineasca conditiile impuse de legislatia in vigoare privind siguranta circulatiei si protectia mediului, in conditii de eficienta si siguranta.

      In viziunea noastra, calitatea transportului public de persoane presupune asigurarea caracteristicilor serviciului care sa raspunda nevoilor si asteptarilor calatorilor, deplasarea acestora in conditii de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale, confort, regularitate si continuitate.

      Obiectivul tinta al managementului de la cel mai inalt nivel este atingerea si mentinerea unei reputatii maxime a societatii prin calitatea serviciului prestat si prin imbunatatirea continua a performantelor in domeniul transportului public de persoane.

      In calitate de Director General al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, in numele managementului de la cel mai inalt nivel, prin aceasta declaratie ma angajez la:

     -asumarea raspunderii pentru eficacitatea SMC;
     -asigurarea ca politica si obiectivele referitoare la calitate sunt stabilite pentru sistemul de management al calitatii si sunt compatibile cu contextul si directia strategica a organizatiei;
     -asigurarea ca cerintele SMC sunt integrate in procesele de afacere ale societatii;
     -promovarea abordarii pe baza de proces si a gandirii pe baza de risc;
     -asigurarea ca resursele necesare pentru SMC sunt disponibile;
     -comunicarea importantei unui management eficace al calitatii si a conformarii cu cerintele SMC;
     -asigurarea ca SMC obtine rezultatele intentionate;
     -angrenarea, directionarea si sustinerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea SMC;
     -promovarea imbunatatirii;
     -a asigura ca sunt determinate, intelese si satisfacute in mod consecvent cerintele clientului;
     -a determina si trata riscurile si oportunitatile care pot influenta conformitatea produselor si serviciilor si capabilitatea de a creste satisfactia clientului;
     -a mentine orientarea catre cresterea satisfactiei clientului.

      Pentru respectarea acestor angajamente s-a implementat si se mentine un Sistem de Management al Calitatii (SMC) adecvat domeniului nostru de activitate si directiei strategice de dezvoltare, avand ca referinta SR EN ISO 9001:2015 si voi actiona permanent pentru imbunatatirea continua si eficacitatea acestuia.
      Promovarea conceptelor moderne de management reprezinta una din prioritatile organizatiei si tinand cont de necesitatile si asteptarile clientilor nostri si a altor parti interesate, conducerea societatii a stabilit urmatoarele obiective generale:

     -orientarea catre client a actiunilor si activitatilor organizatiei, in vederea obtinerii si cresterii satisfactiei acestuia;
     -imbunatatirea continua a serviciului de transport public de persoane;
     -mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii;
     -respectarea cerintelor legale si reglementate referitoare la domeniul de activitate al organizatiei;
     -mentinerea unei structuri organizatorice adecvate, care sa asigure desfasurarea si controlul proceselor;
     -constientizarea intregului personal asupra faptului ca raspunderea fata de calitatea serviciului prestat catre populatie, apartine tuturor compartimentelor si fiecarui angajat in parte;
     -cultivarea competentei, responsabilitatii si a unei atitudini de parteneriat pozitiv in randul personalului propriu;
     -cresterea profitului si asigurarea existentei de lunga durata a organizatiei;
     -protejarea mediului inconjurator prin retehnologizare, acolo unde este posibil, gestionarea resurselor, materialelor si deseurilor.

      Obiectivele generale stabilite prin prezenta politica sunt dezbatute in cadrul analizelor efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora si fundamenteaza obiectivele specifice proceselor care se realizeaza in conformitate cu programul de management al calitatii.
      Politica in domeniul calitatii se adreseaza tuturor angajatilor societatii, indiferent de locul de munca sau de nivelul de pregatire, acestia avand obligatia de a o aplica indeplinind cerintele stabilite prin informatiile documentate (proceduri, instructiuni, regulamente) si prin alte documente aplicabile propriului domeniu de activitate.

      In calitate de Director General, S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti exprim angajamentul managementului de la cel mai inalt nivel de a actiona concret in scopul mentinerii si imbunatatirii continue a Sistemului de Management al Calitatii, aplicarii cu consecventa a politicii in domeniul calitatii si atingerii obiectivelor stabilite.

      Aceasta declaratie - angajament va fi disponibila tuturor salariatilor societatii si partilor interesate si va fi analizata cel putin anual pentru adecvarea ei continua.


Director General
ing. Nicolae Alexandri
Data: 03.09.2018